Resultat av projektet MountEE

I mitten på april 2015 slutfördes projektet MountEE (hållbart offentligt byggande och renovation i europeiska bergsområden). Men vad har man uppnått de senaste tre åren?

MountEE_Final Results_SW Alla resultat, framgångsberättelser, ett urval av pilotbyggnader och ”lessons learned” hittar du i projektets offentliga rapport.

 

 

 

 


36 pilotbyggander

Bild 7Tack vare gemensamma kriterier har man genom projektet MountEE renoverat 21 och byggt 15 nya byggnader. Projekten sträcker sig från skolor via kulturcenter och från stadshus till kontorsbyggnader. Gemensamt för alla byggnader är att de byggdes med hög energistandard, miljövänligt byggmaterial och förnyelsebar energi används för uppvärmning och varmvattenberedning. Här hittar du detaljerad information om byggnaderna (på engelska).

 


Om projektet MountEE

Globalt används omkring hälften av den totala energin till att bygga, renovera och förvalta byggnader. I Europa används större delen av energin i sektorn till uppvärmning följt av tappvarmvatten. Eldningsolja och gas är fortfarande de vanligaste energikällorna. Nybyggnad och renovering har därför stora potentialer till att reducera byggnaders energianvändning. Mer

 


 Framgångsberättelse 1: Ju mer desto billigare

Thomas Greindl, SWECO architects

Thomas Greindl, SWECO architects

Många byggnader i Norrbotten och Västerbotten är byggda enligt standarden för passivhus och uppnår därmed utmärkta miljö- och energisiffror. Detta har möjliggjorts tack vare entusiastiska beslutsfattare som konsekvent har följt visionen om hållbart byggande och renovering. Nyproduktion av byggnader blir allt billigare vilket är en framgång. Det beror på att entreprenörerna, företagen och byggarbetarna nu har mer kunskap. Framgången främjas av att det finns program som bevakar energisiffrorna och kvalitetssäkrar hela byggprocessen.Det blev till exempel 35 procent billigare att bygga Vega-skolan i Vännäs jämfört med vad dess föregångare kostade.

 


Framgångsberättelse 2: Kommuner hjälper kommuner

140408_Study trip_(c) NENET (1)Det är inte lätt att främja erfarenhetsutbyte mellan kommunerna eftersom ingen beslutsfattare vill erkänna försummelse eller okunskap för sina kollegor. Tack vare det intensiva samarbetet i Dalarna, som har fem MountEE-pilotkommuner, har man kunnat övervinna detta hinder. Nyckeln till framgången var att skapa en känsla av samarbete och förtroende. Framför allt i samband med studiebesök fick kommunerna många nya idéer och man kunde diskutera förbättringar som sedan togs itu med.De goda erfarenheterna har lett till att företrädare för ett antal mindre kommuner skapat ett eget nätverk. Målsättningen är att kontinuerligt utbyta erfarenheter och kunskap om hållbart byggande
och renovering och att arbeta vidare med hjälpsystem för mindre kommuner (t.ex. servicepaket).

 


Framgångsberättelse 3: Servicepaket — modul fem Service och underhåll

TulipsByggteknologin och de konsekvenser som uppstår efter att byggnaden tagits i bruk har blivit allt mer komplexa. På grund av detta måste kommunerna få stöd även efter att byggnaden är färdigställd eller till och med under hela renoveringen. På så sätt kan man se om de beräknade energisiffrorna verkligen uppnås. I MountEE-projektet har man
infört och testat den femte modulen på pilotbyggnaderna. Resultaten visar att man genom kontroll och optimering kan spara från 10 till 50 procent energi utan extra investeringskostnader. En ytterligare målsättning med modul fem är att minska utsläppen av föroreningar i inomhusluften. Erfarenheten visar att man också under byggprocessen arbetar för en hög inomhusluftkvalitet. Om man däremot börjar använda felaktiga rengöringsmedel kan den goda luftkvaliteten snabbt försämras. Lösningen är ett koncept för den slutliga byggnadsrengöringen, den regelbundna underhållsrengöringen och basrengöringen.


Lessons Learned 2012-2015

  • Bergsområden kan bygga och renovera hållbart, dock behöver de stöd av t.ex. det rådgivande servicepaketet Hållbart byggande i samhället.
  • Alla som ska delta i byggprocessen ska från början involveras i samarbetskommittén, såsom arkitekter, energiansvariga, entreprenörer och hantverkare. På så sätt kan problem och tvister lösas innan byggarbetet påbörjas.
  • Att bygga hållbart blir billigare genom att kommuner samlar sina erfarenheter från olika byggprojekt och renoveringsåtgärder.
  • Pilotbyggnaderna visar andra kommuner hur man kan lyckas bygga hållbart med ekologiskt material. Det som framförallt leder till framgång är när regioner med mycket erfarenhet utbyter kunskaper med mindre erfarna regioner.
  • Tack vare MountEE-projektet har man insett att det är bra att använda pilotbyggnader i utbildning och workshops, eftersom man på så sätt kan omsätta teoretisk kunskap i praktiken och omvänt.
  • Deltagarna i samarbetskommittéerna ansåg att det var positivt att presentera projekten offentlig, eftersom det ledde till diskussioner och erfarenhetsutbyte.
  • Pilotbyggnaderna hade stort inflytande över de regionala byggstrategierna i de aktuella partnerregionerna.
  • Livscykelkostnaderna och de regionala effekterna av hållbart byggande ignoreras ofta i den ekonomiska planeringen av byggnader.
  • Aktiviteter som leder till kunskapsutbyte såsom workshops, evenemang, diskussionsrundor, osv. är mycket viktiga för att involvera alla berörda aktörer.

BYGGA FÖR FRAMTIDEN

FilmHållbart och energieffektivt byggande är framtiden! Att bygga hållbart kräva en koordinerad laginsats: beslutsfattare, arkitekter, byggbranschen och lokalbefolkningen ska involveras från början. Filmen “Bygga för framtiden visar goda exempel för hållbart byggande från europeiska bergregioner i Sverige, Alperna och Pyrenéerna. Konkreta förslag och idéer gör det enkelt att börja idag! Filmen producerades inom projektet MountEE av MountEE projektteamet med hjälp av professionella partners.


 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn