Infotjänster > Arkiv

Nyhetsarkiv

Välkommen till en intressant dag om:
Lågenergihus – Nyproduktion och renovering

1 oktober i Luleå, 08:30-16:00, Kulturens hus
2 oktober i Umeå, 08:30-16:00, Nolia

Vill du veta mer om olika typer av lågenergihus, byggnadstekniska krav, det reviderade direktivet för byggnaders miljöprestanda, kommande lagstiftning och goda exempel?
Målgruppen är kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, kommunala bostads- och fastighetsbolag, landstingspolitiker, samt tjänstemän på såväl landstinget som länsstyrelsen vilka jobbar med bygg- och planeringsfrågor på ett eller annat sätt. Även organisationer som Fastighetsägarna liksom enskilda byggföretag är välkomna att delta.

Energimyndigheten finansierar detta heldagsseminarium som är en del i en nationell satsning.
Här kan du anmäla dig redan idag (sista anmälningsdagen är den 20 september)

Programmet för dagen hittar du på vår hemsida: Lågenergihus för attraktivt boende


BYGGA FÖR FRAMTIDEN

Hållbart och energieffektivt byggande är framtiden! Att bygga hållbart kräva en koordinerad laginsats: beslutsfattare, arkitekter, byggbranschen och lokalbefolkningen ska involveras från början. Filmen visar goda exempel för hållbart byggande från europeiska bergregioner i Sverige, Alperna och Pyrenéerna. Konkreta förslag och idéer gör det enkelt att börja idag! Filmen producerades inom projektet MountEE av MountEE projektteamet med hjälp av professionella partners.


Workshop Sweby-modell, 22.08.2013sveby

I MountEE-projektet har de startegiska analyserna visat på brister i planerings- och byggprocessen hos aktörerna i Dalarna. Behovet av stukturer som stöd för energieffektiviseringen i projekten är skriande. I Sveby, som betyder betyder ”Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader” fastställer branschen en ”körcykel” och mätmetoder för byggnader på liknande sätt som fordonsbranschen gjort för bilars bränsleförbrukning. Det ger möjlighet att ge kunder ett enkelt och enhetligt svar på hur mycket energi som går åt i huset. Det underlättar också för byggherrar att beskriva och följa upp sina krav. Den 12 juni deltog 45 representanter från hela byggbranschen i en första utbildningsträff ledd av Per Levin.” Läs mer om Sveby på www.sveby.org. Inbjudan; Sveby folder


MountEE seminariet i Umeå

Ett MountEE seminariet om hållbart och energieffektivt byggande som hölls i Umeå den 12 april attraherade runt 50 experter från hela Västerbotten. Huvudtema var bl.a. länets klimatstrategi och hur man vill nå målet att bli landest mest hållbara län, planeringen för världens mest nordligaste passivhus – en förskola i Umeå och varför klimatet behöver trähus. En diskussionsrunda om hur att gå vidare med hållbart byggande i regionen avslutade dagen.

Program (pdf)


Civil- och bostadsminister Stefan Attefall till Dalarna

På onsdag den 6 mars 2013 besökte civil- och bostadsminister Stefan Attefall till Dalarna. Han fick bland annat få veta mer om Länsstyrelsens arbete med bostadsfrågor och klimatsmart byggande.
Under Stefan Attefalls besök berättade bland annat Åke Persson om hur Länsstyrelsen inom projektet Byggdialog Dalarna har arbetat med byggbranschen för att få till fler energieffektiva byggnader i länet. Men Stefan Attefalls besök handlade inte bara om bostadsfrågor och energieffektiva byggnader, under dagen träffade han också ledning och personal vid Länsstyrelsen i Dalarna för att prata om aktuella frågor inom Länsstyrelsens verksamhet.
Medierna var välkomna till Egnellska huset vid entrén klockan 14.00 på onsdagen. Där berättade Olle Wiking från Falu kommun om hur kommunfastigheter har jobbat med energikrav vid upphandling.


MoutEE besöker Kiruna

14-16 januari samlades alla MountEE partners i Kiruna. Ett internationellt seminarium om hållbart och energieffektivt byggande attraherade över 100 deltagare. Stadsomvandlingen i Kiruna öppnar för fantastiska möjlighetet att bygga ett hållbart modellsamhälle. Även mediaintresset var stort.

Läs mer här:
http://sverigesradio.se ; www.kuriren.nu; www.nsd.se


Om projektet

Globalt används omkring hälften av den totala energin till att bygga, renovera och förvalta byggnader. I Europa används större delen av energin i sektorn till uppvärmning följt av tappvarmvatten. Eldningsolja och gas är fortfarande de vanligaste energikällorna. Nybyggnad och renovering har därför stora potentialer till att reducera byggnaders energianvändning. More