Bygga för framtiden

Hållbart och energieffektivt byggande är framtiden! Att bygga hållbart kräva en koordinerad laginsats: beslutsfattare, arkitekter, byggbranschen och lokalbefolkningen ska involveras från början. Filmen visar goda exempel för hållbart byggande från europeiska bergregioner i Sverige, Alperna och Pyrenéerna. Konkreta förslag och idéer gör det enkelt att börja idag!

Filmen producerades inom projektet MountEE av MountEE projektteamet med hjälp av professionella partners.