Pilot-byggnader

MountEE pilot-byggnader

30 offentliga byggnader i sex alpina regioner i Europa får hjälp och råd under renoverings och konstruktionsfasen genom en specialanpassad servicepaket som projektet har tagit fram för varje region.

På denna sida hittar du genomförandeplaner för de olika byggprojekt.

Su questa pagina potete trovare i progetti

> Byggnadsrenoveringar

> Nya byggnader

Karta over byggnaderna