Pilotregioner > Dalarna

Dalarnas län

MountEE aktiviteter i region

Servicepaket Vorarlberg presenteras i Dalarna
Umweltverband Vorarlberg som är europabäst i miljövänligt byggandet ger oss inspiration i vår strävan att bli bättre på att bygga energieffektivt. Inte bara att i princip alla offentliga byggnader i den österrikiska delstaten Vorarlberg byggs numera som nära noll energibyggnader, de är också byggt med miljövänliga byggmaterial som minimera koldioxidutsläpp och utsläpp av farliga ämnen. Servicepaketet som de har tagit fram är en av framgångarna och något att lära sig av.
En kort sammanfattning av Vorarlbergs framgångsrika arbete hittar i Dala Energiföreningens medlemsblad:
http://www.dalaenergiforening.se/wp-content/uploads/2013/03/Varbrev-2013b.pdf

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall till Dalarna
Attefall_huset_klPå onsdag den 6 mars besökte civil- och bostadsminister Stefan Attefall till Dalarna. Han fick bland annat få veta mer om Länsstyrelsens arbete med bostadsfrågor och klimatsmart byggande.
Under Stefan Attefalls besök berättade bland annat Åke Persson om hur Länsstyrelsen inom projektet Byggdialog Dalarna har arbetat med byggbranschen för att få till fler energieffektiva byggnader i länet.
Medierna var välkomna till Egnellska huset vid entrén klockan 14.00 på onsdagen. Där berättade Olle Wiking från Falu kommun om hur kommunfastigheter har jobbat med energikrav vid upphandling. På kvällen träffade ministern representanter från byggsektorn.

Workshop Sweby-modell, 22.08.2013
I MountEE-projektet har de startegiska analyserna visat på brister i planerings- och byggprocessen hos aktörerna i Dalarna. Behovet av stukturer som stöd för energieffektiviseringen i projekten är skriande.
I Sveby, som betyder betyder ”Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader” fastställer branschen en ”körcykel” och mätmetoder för byggnader på liknande sätt som fordonsbranschen gjort för bilars bränsleförbrukning. Det ger möjlighet att ge kunder ett enkelt och enhetligt svar på hur mycket energi som går åt i huset. Det underlättar också för byggherrar att beskriva och följa upp sina krav.
Den 12 juni deltog 45 representanter från hela byggbranschen i en första utbildningsträff ledd av Per Levin.”  Läs mer om Sveby på www.sveby.org.
Inbjudan; Sveby_folder

Erfarenhetsworkshop gällande uppförande av förskolor
Mora, Leksand och Avesta har byggt förskolor i nutid, fastigheterna har byggts i forskola_kallan_leksand_foto leksands kommun_klträ och som lågenergibyggnader. Flera kommuner i Dalarna planerar förskolebyggnader och denna workshop ställde frågan vad kan vi lära av de byggnader som uppförts? Hur kan vi ta tillvara erfarenheter? Vad blev bra och vad kan förbättras? Den 2 maj 2013 träffades ett 20-tal deltagare från kommun, fastighetsbolag, konsulter och byggbolag för att diskutera vad man har lärt sig av de senaste föreskoleprojekt.
Inbjudan, Minnesanteckningar

Seminar on  Energieffektivisering vid renovering och ombyggnad – hur gör vi? 5.12.2012 Falun
Den 5 december 2012 samlades 100 personer från hela byggsektorn i Dalarna för att få en samlad bild över vad som händer i landet vad gäller energieffektiv renovering av byggnader. Vem och var har man visat resultat? Hur har man gått till väga? Därefter följde man upp intressanta projekt som för några år sedan var omtalade som föregångare som Järnbrott och Gårdsten. I programmet finns också inslag om teknikområden som behöver utvecklas. Ett exempel är ventilation, ett område med avgörande betydelse för resultatet. Regionala aktörer visade exempel på det regionala och lokala arbetet och under hela dagen blandades, som vanligt, föreläsningar med djup dialog. När det gäller renoverings- och ombyggnadsarbeten upplevs energieffektivisering som svårare än vid nyproduktion. Seminariet ska ses som en insats i en kedja av åtgärder vars syfte är att utveckla nya tankar och idéer.
PPT MountEE Dalarna
PPT Att halvera energianvändningen-möjligheter och hinder, Arne Elmroth
PPT NNE Vad är det som händer? Byggdialogen
PPT Högskolan Dalarnas energiverksamhet
PPT Resultat Skåneinitiativet, Per Holm

Workshop 1: Vilken energinivå ska kommunen arbeta med? 4.09.2012
Den 4 september samlades 24 representanter från Dalarnas kommuner för att diskutera vilka energinivåer som är lämpliga för kommuner i vårt län och för att belysa och diskuterar några olika metoder som används för att styra och stimulera till produktion av lågenergihus.
En av de kommuner som ligger i fronten är Västerås stad som med ett strukturerat och målmedvetet arbete lyckats sänka energianvändningen i nyproducerade byggnader kraftigt. Genom att ställa krav vid markanvisning och vid tomtförsäljning har hela den lokala marknaden ställt om.
Frågeställningar som har diskuterats är:
– Vilken energinivå är strategisk för Dalarnas kommuner?
– Vilka metoder används för att styra/stimulera nyproduktion av lågenergibyggnader?
– Hur ser modeller ut för energikrav vid tomtförsäljning?
Inbjudan; Minnesanteckningar

 

Om region – Dalarnas län

Dalarna är ett glest befolkat område i inlandet av Sverige. På en areal om 29 000 km² bor 280 000 människor.  Befolkningen varierar kraftigt över årstiderna på grund av turismen som lockar miljontals besökare. Detta tillsammans med länets basindustrier, metallurgi (inklusive gruvdrift) och pappersbruk ger energifrågan hög prioritet. Den svenska regeringen har utsett Dalarna till pilotlän för grön utveckling.

Sedan 2003 har Länsstyrelsen Dalarna, tillsammans med de 15 kommunerna, arbetat med att styra de olika sektorerna i samhället mot nya gemensamma energimål. Detta arbete genomförs i ett nätverk kallat “Energiintelligent Dalarna“, där alla aktörer i energisektorn finns representerade. Ett av resultaten är inrättandet av energihandlingsplaner såväl i kommunerna som i länet. Det finns en “Energi- och klimatstrategi“ framtagen för länet som hävdar att Dalarna har möjligheten att bli nettoexportör av förnyelsebar energi år 2050. I samverkan har deltagande parter enats om ambitiösa mål för arbetet i regionen.

More information: Energy intelligent Dalarna: http://www.dalarna.se/energi | Energy efficiency in ski resorts: http://www.green-project.info/ | www.byggdialogdalarna.se

> About the Partner