Pilotregioner > PNR des Pyrénées Catalanes

Parc Naturel Régional des Pyrenées Catalanes

The Regional Park (PNR) är belägen i södra Frankrike i Pyrenéerna-Orientales (Languedoc Roussillon region) och gränsar till provinsen Katalonien (Spanien) och Andorra. Den omger också den lilla spanska enklaven Llivia. Parken omfattar 120 000 hektar, ligger på en höjd mellan 300 och 2900 meter och rymmer 64 kommuner. Befolkningen är cirka 20 000 invånare. Huvuddelen kommuner är små landsbygdskommuner där den största har drygt 2000 invånare.

Klimatet påverkas av såväl bergen som Medelhavet. Områdets morfologi och geografiska läge ger det en mycket stor potential för förnyelsebar energi; vattenkraft, solenergi, geotermi, och energi från skogen. Området har en lång historia när det gäller förnyelsebar energiproduktion. Här byggdes det första vattenkraftverket för att driva det gula tåget, världens första spegelkraftverk för solenergi  i Mont-Louis och Odeillo samt en termodynamisk solcentral i Themis. För närvarande är 33% av den totala produktionen förnyelsebar energi och 72% av denna kommer från vattenkraft.

www.parc-pyrenees-catalanes.fr

> About the partner