Projekt

Om projektet

Globalt används omkring hälften av den totala energin till att bygga, renovera och förvalta byggnader. I Europa används större delen av energin i sektorn till uppvärmning följt av tappvarmvatten. Eldningsolja och gas är fortfarande de vanligaste energikällorna. Nybyggnad och renovering har därför stora potentialer till att reducera byggnaders energianvändning.

EU:s vision för 2020 är att alla nya byggnader ska ha en energianvändning, exklusive hus-hållsel, som är nära noll. I projektet Mount EE samverkar regionala aktörer från fem olika EU-länder i ett kunskapslyft inom energieffektivt och hållbart byggande som inte bara omfattar nya byggnader utan även befintliga byggnader.

Projektet ”MountEE – hållbart byggande i bergsområdena” ger stöd till kommuner i Sverige, Alperna och Pyrenéerna i syfte att nå sina mål och hjälpa dem till en tätposition på området. I projektet kommer 25 offentliga byggnader att renoveras och byggas energisnåla och hållbara.

Projektets inriktning är att nå nyckelpersoner regionalt såväl som lokalt; politiker, tekniker och administratörer, beslutsfattare på finansieringsområdet och viktiga aktörer i byggkedjan. MountEE tar fram och sprider befintlig spetskunskap för att utveckla regionala strategier, förändra finansieringsinstrumenten och stödja konkreta byggprojekt. Den tjänstemetod “hållbart byggande” från Voralberg som framgångsrikt implementerats i Alpregionen Voralberg (Österike) kommer att testas även i regionen Rhône-Alperna och Pyreneerna (FR), Friuli (IT), Dalarna and Norrbotten (SE). I MountEE-projektet kommer Voralberg att utveckla nya finansieringsverktyg, som senare prövas i övriga regioner.

MountEE stöds av EU inom programmet ”Intelligent Energy Europa” och projektet pågår i tre år.